Raivausjyrsintä

Traktorin perässä vedettävää raivausjyrsintä voidaan tehokkaasti hyödyntää omakotitalotonttien raivauksessa, piha-alueiden valmistamisessa, pellon rakentamisessa sekä liikuntaväylien toteuttamisessa. Maaperän jyrsintä on mahdollista, kun alueen puut, suuret kivet ja energiakäyttöön hyödynnettävät kannot on poistettu. Näin saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos. Jyrsintää eivät estä pienet, vanhat tai pehmenneet kannot eivätkä alueen risukko. Älä epäröi ottaa yhteyttä, vaikka epäilet alueen soveltuvuutta jyrsintään, sillä tulemme aina paikan päälle arvioimaan jokaisen kohteen erikseen. Pystymme myös tarjoamaan jyrsintää edeltävät työvaiheet kuten kannonnoston sekä viimeistelytyöt peltojen ojituksesta pihojen tekoon.

Tonttien raivausjyrsintä

Raivausjyrsintää voidaan hyötykäyttää kustannustehokkaasti omakotitalo- ja teollisuustonttien pohja- sekä pihatöissä. Jyrsimällä tontti, saadaan aikaiseksi sellaista maa-ainesta, jota voidaan hyödyntää mm. nurmialueiden pohjissa sekä pihamaiseman muotoilussa. Työvaihe mahdollistaa maa-aineksen käytön paikan päällä, jolloin saadaan minimoitua kuorma-autoilla poiskuljetettavan maajätteen määrä kaatopaikalle.

Metsän raivausjyrsintä

Raivausjyrsinnällä metsä pystytään muokkaamaan viljelyskelpoiseksi pelloksi lyhyelläkin aikavälillä. Jyrsinnän ajokertojen lukumäärää vaihtamalla saadaan muokattua haluttua työsyvyyttä ja maa-aineksen karkeutta.

Muu raivausjyrsintä

Tarjoamme ammattitaitoamme myös metsäautoteiden, erilaisten liikuntaväylien sekä sähkölinjojen ympäristöjen jyrsintään. Kerromme mielellämme palvelustamme lisää.